Available courses

Visual Facilitator คิดเป็น...เห็นภาพ คือ คอร์สการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้คุณสร้างวิธีคิด พลิกวิธีฟัง ฝึกเชื่อมโยงวิเคราะห์ นำไปสู่การการสื่อสารอย่างเข้าอก เข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ทรงพลังเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ เรียนจริง ฝึกจริง ทำจริง


ภาพรวมหลักสูตร Road ทิพย์ : การเดินทางกับเด็ก ๆ ด้วย EF Guideline

เตรียมความพร้อมครู On Demand Module 1: ชุดความรู้เรื่อง ความรู้ฐานราก 3 มิติการพัฒนามนุษย์ + EF และ องค์ประกอบ EF 9 ด้าน

LIVE On the job training Module 1 : เพิ่มศักยภาพ และ ความพร้อมของทีม (นักวิจัย + แกนนำ)

LIVE Following up Modul 1 : ติดตามความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของผู้เข้าร่วมวิจัย (นักวิจัย + แกนนำ + ครูปฐมวัย)
Site announcements